เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาและสาระ สามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจและจบท้ายได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ภาวะความกดดันในสถานการณ์

admin

September 14, 2016
Message us