23 พฤษภาคม 61 : หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Digital PR + Digital IMC

จากยุคประชาสัมพันธ์ 1.0 สู่การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
ปี 2018 งานประชาสัมพันธ์กำลังปรับตัวสู่อีกระดับ
เมื่ออนาคตของการประชาสัมพันธ์ได้ถูกผสานรวมกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
เพื่อพัฒนาหนทางในการมัดใจ สร้างการจดจำ และดึงเงินจากกระเป๋าของกลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ่านต่อ…

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

อีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยจะก้าวสู่การผนึกกำลังเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community) โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะจะทำให้แต่ละประเทศสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกได้อย่างเต็มที่และเสรี ก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ ทุน และแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการค้าการลงทุนและปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้น อ่านต่อ…