29 ตุลาคม 2557 : บัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้จัดการ ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for non-Accountants for MANAGER)

บัญชี เรื่องราวที่มักถูกมองข้าม เหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ถึงเวลาที่ผู้จัดการจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องบัญชี เพราะจะช่วยในการดำเนินธุรกิจได้มากกว่าที่คุณคิด และสัมพันธ์กับการทำงานในทุกส่วน ทั้งการสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ การบริหารธุรกิจ อันส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร

admin

October 29, 2014
Message us