4-6 กรกฎาคม 2560 : เทคนิคการเขียน 4.0 (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน เทคนิคการเขียนสุนทรพจน์ เขียน Profile บุคคลสำหรับนักสื่อสาร พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher มืออาชีพ

admin

July 4, 2017

3, 10 กรกฎาคม 2558 : ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

เศรษฐกิจถดถอย องค์กรไม่มีงบ จะทำอย่างไรดี
หัวใจสำคัญของการสร้างชื่อเสียง หรือ “ข่าวดี” ให้แก่องค์กร ควรเริ่มต้นจากตรงไหน โจทย์ของงานพีอาร์ นอกจากต้องสร้างชื่อและควรเสริมแบรนด์ ควรทำอย่างไร
ประเด็นแบบไหน กิจกรรมอะไร ที่จะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

admin

July 3, 2015
Message us