การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

admin

January 15, 2013
Message us