การสมัครอบรมสัมมนา

การสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ A>PR Training นั้น ท่านสามารถสมัคร สำรองที่นั่ง และชำระเงินด้วยวิธีการง่ายๆ ให้เลือก 3 วิธี ได้แก่

  1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  2. การสมัครทางโทรสาร และ
  3. การสมัครทางโทรศัพท์

อ่านต่อ…