19, 26 มิถุนายน 2558 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและจัดการความคิดบุคคล

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เริ่มจากความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการสื่อสารขององค์กร
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของนักสื่อสาร คือ การบริหารความคิดและจิตของตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความคิด เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเข้าถึงผู้อื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการความคิดบุคคล

admin

June 19, 2015
Message us