20 กรกฎาคม 2561 / หาดใหญ่ : เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

การเริ่มต้นด้วยแผนงานที่ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการวางสื่อให้รอบด้านจะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หลักสูตร การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จะช่วยค้นหาคำตอบให้แก่คุณ ประจำปี 2018

admin

May 28, 2018

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง ประเด็นเนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

admin

September 14, 2016

3 ตุลาคม 2557 : การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และกำหนดโครงร่างการนำเสนออย่างเป็นระบบ สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ (Strategic Communication Planning and Presentation Technique : Workshop)

การเริ่มต้นด้วยแผนงานที่ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ และการกำหนดโครงร่างนำเสนออย่างเหมาะสม จะช่วยให้นักสื่อสารนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ

admin

October 3, 2014
Message us