ประเภทและกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มต้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร ภายใต้การบริหารงานจากผู้มีประสบการณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน ทำให้ผู้สนใจสามารถได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย ทันสมัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะจุดประกายความคิด แนวทาง การปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพได้อย่างดีที่สุด อ่านต่อ…