9 ตุลาคม 2557 : กลยุทธ์การสื่อสารในตลาดอาเซียน (Communication Strategies for ASEAN Market)

เหลือเวลาอีกเพียงไม่นาน ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายสัญชาติ เริ่มหลั่งไหลสู่ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการขนส่งระดับภูมิภาค

admin

October 9, 2014
Message us