Contact

สอบถามรายละเอียดการสำรองที่นั่งและหลักสูตรอบรมสัมมนา

boy-23844_1280girl-23849_1280เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

โทรศัพท์ 02.575.2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02.575.2418
อีเมล์ admin@aprtraining.com

เพิ่มเพื่อน     lineatmap-waveplace

ที่อยู่สำนักงาน

APR Training
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
ชั้น 17 เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536