1 ตุลาคม 2557 : การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Issue Management)

ประเด็นเด็ด ประเด็นโดน ประเด็นร้อน บนโลกออนไลน์ จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ

admin

October 1, 2014
1 4 5
Message us