17 มิถุนายน 2559 : เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ
และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

อ่านต่อ…

16 มิถุนายน 2559 : เทคนิคการคิดประเด็น ออกแบบอีเว้นท์ สื่อสารให้โดดเด่นและแตกต่าง (Content – Event – Communication Design Program)

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น
เพื่อสร้างสรรค์ “ประเด็น” ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ
เพื่อปลุกกระแสสังคมด้วย “กิจกรรมเชิงกลยุทธ์” สร้างสรรค์และปั้นแบรนด์ให้โดดเด่น
เพื่อ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมายว่า องค์กรหรือสินค้านั้น “แตกต่าง” อย่างมีสไตล์

อ่านต่อ…