มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 : การจัดการสื่อสาร สำหรับนักสื่อสารประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รูปแบบการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านสัญชาติ ภาษา ค่านิยม และวัฒนธรรม 
การจัดการสื่อสาร จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ…

19, 26 มิถุนายน 2558 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและจัดการความคิดบุคคล

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เริ่มจากความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการสื่อสารขององค์กร
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของนักสื่อสาร คือ การบริหารความคิดและจิตของตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความคิด เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเข้าถึงผู้อื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร

ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการความคิดบุคคล อ่านต่อ…