12-13 พฤศจิกายน 2558 : ทิศทางการสื่อสารประจำปี 2559

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน เป็นอย่างไร
พฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ เป็นแบบไหน
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งไปในทิศทางใด
ประเด็นล่อแหลมหรือเรื่องฉาว หากเกิดขึ้นจะจัดการอย่างไร
ค้นหาคำตอบได้ใน ทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 7 อ่านต่อ…