Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

admin

February 25, 2021

การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

admin

January 15, 2013
Message us