เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาและสาระ สามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจและจบท้ายได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ภาวะความกดดันในสถานการณ์

อ่านต่อ…

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
ประเด็นเนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

อ่านต่อ…

ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน (How to deal with the media)

สื่อมวลชน ในฐานะสื่อกลางผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรธุรกิจหรือบุคคลไปยังกลุ่มสาธารณชนต่างๆ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเอง ต่างมีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยอยู่แล้ว ผู้บริหารและนักสื่อสารองค์กรธุรกิจเอง ต่างก็มีความต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรเช่นกัน อ่านต่อ…

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

เรียนรู้ และเข้าใจตนเอง และผู้อื่น ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความคิดและนิสัย
เรียนรู้เทคนิค บริหารความสัมพันธ์และบริหารบุคคล ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง
เสริมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…