23 พฤษภาคม 61 : หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Digital PR + Digital IMC

จากยุคประชาสัมพันธ์ 1.0 สู่การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
ปี 2018 งานประชาสัมพันธ์กำลังปรับตัวสู่อีกระดับ
เมื่ออนาคตของการประชาสัมพันธ์ได้ถูกผสานรวมกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
เพื่อพัฒนาหนทางในการมัดใจ สร้างการจดจำ และดึงเงินจากกระเป๋าของกลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น้ำหนักของเครื่องมือสื่อสารเกือบทั้งหมดพุ่งไปยังสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ปลายปี 2017 การวางแผนสื่อสารได้เกิดการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง อย่างเห็นได้ชัด ด้วยการผสมผสานเครื่องมือที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และไม่ได้พึ่งพาแต่เพียงสื่อออนไลน์เท่านั้น สื่อออฟไลน์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามความสนใจ รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติ

แต่ละแบรนด์ต่างต้องแข่งขัน ช่วงชิง ทั้งในด้านความสนใจ และเวลาของกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่ง ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลต้องยกระดับกลยุทธ์ เครื่องมือ และเป้าหมายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ ความสนใจแล้ว ยังคาดหวังต่อการสร้างรายได้หรือผลกำไรต่อแบรนด์อีกด้วย

ดังนั้น การเรียนรู้แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัลเข้าร่วมกันอย่างกลมกล่อม จึงเป็นสิ่งที่นักสื่อสารรุ่นใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเติบโตขึ้นเป็น นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ ของการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30-16.00 น.
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital PR)

  • นิยามและความหมาย
  • เทคนิคและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ

2. การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล

  • นิยามและความหมาย
  • เทคนิคและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ

3. กรณีศึกษา

  • การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital PR) + การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล (Digital IMC)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

 

 

คุณวุฒิชัย วงศ์ษาสิงห์ Assistant Vice President ด้านดิจิทัล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (รอการยืนยัน : ไม่สามารถมาร่วมบรรยายได้)

กำหนดการ

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.30-12.00 น. การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล + การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. กรณีศึกษา การสร้างแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ คุณวุฒิชัย วงศ์ษาสิงห์ Assistant Vice President ด้านดิจิทัล ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (Tentative)

(14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

* กำหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างหรือคลิกดาวน์โหลดข้อมูลตามปุ่มด้านล่าง

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

online-book

ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลหลักสูตรได้ที่ปุ่มด้านล่าง

dl-dropbox

dl-mobile

หรือสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ที่ปุ่มด้านล่าง โดย EventPop

 

Message us