4-6 กรกฎาคม 2560 : เทคนิคการเขียน 4.0 (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก
เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน
เทคนิคการเขียนสุนทรพจน์ เขียน Profile บุคคลสำหรับนักสื่อสาร
พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher มืออาชีพ

เมื่อตลาดและเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุค 4.0 รูปแบบการสื่อสารก็ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 เช่นกัน จนทำให้เกิดปริมาณเนื้อหา ข้อมูลอย่างมากมายบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ส่งผลต่อการพิจารณาและรับเลือกสารของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเนื้อหา หรือ Content กลายเป็นแนวทางหลักของการขับเคลื่อนแผนการสื่อสารการตลาด ขณะเดียวกัน แนวทางการเขียน เรียบเรียง และร้อยเรื่องราวของเนื้อหากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น

ข่าวแจกที่ในอดีตเคยว่ายากแล้ว ปัจจุบัน ยิ่งยากกว่า ถึงเวลาที่นักสื่อสาร จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ การเขียนข่าว ให้ทันต่อยุคสมัย รวมทั้ง การสร้างสรรค์บทความในหลากหลายรูปแบบ กลายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะบทความที่ดีตอบโจทย์ความสนใจผู้บริโภคจะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม สร้างกระแส หรือจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ทั้งองค์กร ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย หรือประเทศชาติได้ นอกจากนี้ การเขียนสุนทรพจน์ หรือ คำกล่าว สำหรับผู้บริหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่ากัน การปรากฎกายในโลก 4.0 สามารถรับฟังได้จากการเข้าร่วมเหตุการณ์จริง โทรทัศน์ Youtube หรือ อ่านเป็นข้อความบนโลกออนไลน์ก็ได้ ควบคู่ไปกับการเขียน Profile บุคคล เพื่อแนะนำให้แก่กลุ่มเป้าหมายรู้จักผู้บริหารองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดี กำลังจะเป็นเทรนด์หลักทศวรรษหน้า

ที่สำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher ตัวจริง ที่จะมาแนะนำเทคนิค วิธีการ แนวคิด เพื่อสร้างเนื้อหาที่จูงใจผู้อ่าน ตอบโจทย์แบรนด์ และส่งเสริมสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักการสื่อสารเข้าใจถึงความสำคัญของการเขียน เทคนิค วิธีการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่จะสร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  • การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
  • การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนบทความ สุนทรพจน์ และ Profile บุคคล
  • การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณภาวิณีย์ เจริญยิ่ง คอลัมนิสต์และนักเขียน ประเด็นเชิงธุรกิจบนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ ทั้ง Blog และ Official Website

คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร นักประพันธ์ นักเขียนสร้างแรงบันดาลใจ นักเขียน Profile ผู้บริหารระดับสูง ให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักราชเลขาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

คุณกันต์กวี พงศ์วิชญ์ ครีเอทีฟและนักเขียนสร้างเทรนด์ (Trend Setting Writer) กลุ่มไลฟสไตล์ บนสื่อออนไลน์ ทั้ง Blog, Official Website, Youtube และ Instagram หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จและนิยมของงานข่าวและเนื้อหาออนไลน์ Chill FM

คุณอิทธิพล ตันธราพรฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนเซาท์ นักพัฒนา ออกแบบ และบริหารเนื้อหาและรูปแบบสื่อออนไลน์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

กำหนดการ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square
วิทยากรโดย คุณภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-10.15 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square
วิทยากรโดย คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-10.15 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนบทความ
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนสุนทรพจน์ และ Profile บุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-10.15 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหา กลุ่มไลฟสไตล์บนสื่อออนไลน์
วิทยากรโดย คุณกันต์กวี พงศ์วิชญ์
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหา กลุ่มธุรกิจ บนสื่อออนไลน์
วิทยากรโดย คุณอิทธิพล ตันธราพรฤกษ์

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  PR-Writing-Mastery.pdf (615 downloads) หรือด้านล่าง

online-book

dl-mobile

Message us