4-6 กรกฎาคม 2560 : เทคนิคการคิดประเด็น สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Management : Strategy, Design and Execution)

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
 นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น 
เพื่อสร้างสรรค์ “ประเด็น” ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ
 เพื่อปลุกกระแสสังคมด้วย “กิจกรรมเชิงกลยุทธ์” สร้างสรรค์และปั้นแบรนด์ให้โดดเด่น
เพื่อ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมายว่า องค์กรหรือสินค้านั้น “แตกต่าง” อย่างมีสไตล์

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อแนวทางและรูปแบบการสื่อสารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อแบบดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ จะหมดความสำคัญไป นักสื่อสารจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดเสียใหม่ ประเด็น จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะสื่อสารในแต่ละช่องทาง หรือ ช่องทาง จะเป็นตัวกำหนด ประเด็นที่จะสื่อสารใหม่ เพราะช่องทางสื่อสารแต่ละอย่าง มีความแตกต่าง ทั้งในแง่ลักษณะและรูปแบบ คงจะไม่มีอีกแล้วที่นักสื่อสารจะสื่อสารข้อความเดียว แต่เผยแพร่ในทุกช่องทาง เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อาจไม่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกต่อไป

ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกคิดสร้างสรรค์ประเด็น หรือ ข้อความสื่อสาร (Content) จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมข่าวสารปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันสังคมให้เกิดกระแส เรื่องราว หรือการเรียนรู้ อีกทั้งต่อยอดในด้านการสื่อสารไปยังรูปแบบอื่นๆ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความแตกต่าง หรือ สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในการนำเสนอ จะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสร้างสรรค์ ประเด็น และการบริหารเนื้อหา เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-16.30 น. 
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การวางโครงสร้างและการบริหารทีม เพื่อสร้างเนื้อหาเชิงกลยุทธ์

  • กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน
  • การบริหารโครงสร้างเนื้อหาและการจัดกลุ่มเนื้อหา
  • การบริหารงานและการจัดการทีม

การสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา เพื่อการสื่อสารและการตลาด

  • แนวคิดและการพัฒนาประเด็นหรือเนื้อหา
  • การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา
  • เทคนิคการสร้าง Signature Content

เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการตลาด

  • การวางแผนสื่อสารแบบสร้างสรรค์และผสมผสาน
  • กรณีศึกษาจริง

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

 

 

 

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

 

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square
วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.30-15.00 น. การวางโครงสร้างและการบริหารทีม เพื่อสร้างเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. การบริหารโครงสร้างเนื้อหาและการจัดกลุ่มเนื้อหา การบริหารงานและจัดการทีม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square
วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.30-15.00 น. การสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา เพื่อการสื่อสารและการตลาด แนวคิดและการพัฒนาประเด็นหรือเนื้อหา
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา เทคนิคการสร้าง Signature Content

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOWFISH Event Space ชั้น 4 ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square
วิทยากรโดย คุณวิภาวริศเกตุปมา

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.30-15.00 น. เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการตลาด กรณีศึกษาจริง
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการตลาด กรณีศึกษาจริง

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ Content-Management.pdf (483 downloads)  หรือด้านล่าง

online-book

dl-mobile

Message us