24 ตุลาคม 61 : การบริหารจัดการประเด็นและสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล (Issue & Crisis Communication in Digital Age)

ประเด็นเด็ด ประเด็นโดน ประเด็นร้อน ในยุคดิจิทัล
จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงเวลาเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นและวิกฤตอย่างมืออาชีพ

Issue คือ ประเด็นความขัดแย้งหรือปัญหาขององค์กรที่กำลังเผชิญอยู่ อาจเกิดจากประเด็นปัญหาทางสังคม การมองต่างมุม ข่าวลือต่างๆ นานา ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลการกระทำองค์กร

ทำไมองค์กรจึงต้องสื่อสาร (ปิดไว้ไม่ได้หรือ) ประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นขององค์กร ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก ควรได้รับการวิเคราะห์และเอาใจใส่จากผู้บริหาร เพื่อไม่ให้ประเด็นปัญหาก่อตัว ทำให้เกิดวิกฤตการลุกลามขึ้นได้

องค์กรทุกองค์กร จะหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ และการสื่อสารควรดำเนินการให้เป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่สื่อสารจะทำให้ประเด็นปัญหาลุกลาม สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงราคาหุ้นขององค์กรก็เป็นได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงแนวทางการบริหารประเด็นและวิกฤตในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารเพื่อจัดการประเด็นและวิกฤตดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การบริหารประเด็นในยุคดิจิทัล
  1. แนวคิดและหลักการของการบริหารประเด็น
  2. สิ่งที่ควรและไม่ควรทำการสื่อสารบนโลกออนไลน์
  3. กระบวนการบริหารประเด็นในยุคดิจิทัล
  4. โครงสร้างของการสื่อสารเพื่อการบริหารประเด็น
  5. แนวทางการจัดการประเด็นต่าง ๆ ด้วยการสื่อสารเชิงกลุยทธ์ กรณีศึกษา
 2. การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล
  1. แนวคิดและหลักการของการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต
  2. การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  3. การวางแผนสื่อสารภาวะวิกฤต
  4. การจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning

ดร. วรณิกา นาควัชระ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการประเด็นและภาวะวิกฤต ในองค์กรระดับนานาชาติและชาติ ด้วยประสบการณ์ทำงานในวงการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ยาวนานกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านรัฐสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การจัดการภาวะวิกฤต

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารเช้า
09.00-12.00 น. การบริหารประเด็นในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา
(10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย ดร. วรณิกา นาควัชระ
(14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือ ข้อมูลด้านล่าง

 

 

 

หรือสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

 

 

 


Message us