15,000 ราย สมัครเข้าร่วมอบรมกับ APR Training

เอพีอาร์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากรด้านการสื่อสารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมแล้วกว่า 15,000 ราย