ภูมิทัศน์สื่อไทยปี 2022 (Thailand Media Landscape 2022)

ภูมิทัศน์สื่อไทยปี2022 (Media Landscape 2022) เปลี่ยนเพื่อปรับ สื่อไทยเราจะไปทิศทางไหน กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

ประเด็นสำคัญ

  • ภาพรวมการทำงานของสื่อมวลชน ปัจจุบัน และอนาคต
  • ภาพรวมสื่อโทรทัศน์ และแนวโน้มในอนาคต
  • ภาพรวมสื่อวิทยุ และแนวโน้มในอนาคต
  • ภาพรวมสื่อออนไลน์ และแนวโน้มในอนาคต

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.prmatter.com/download/thailand-media-landscape-2022-ภูมิทัศน์สื่อไทยปี-2022/

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลังได้ที่

Message us