ที่อยู่สำนักงานและแผนที่

map-waveplace

ที่อยู่สำนักงานบริหาร และเอพีอาร์

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
ชั้น 17 เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ
เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-106-7796
โทรศพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร +662 575 2418
โทรศัพท์สายด่วน 094-663-3331

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

map-headoffice

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536

โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418
โทรศัพท์สายด่วน 094-663-3331

Message us