หน้าแรก

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

LEARN

from the best

เพิ่มเพื่อน
เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

หลักสูตร Public Training ล่าสุด

หลักสูตร Content Strategist

22 สิงหาคม 62 : หลักสูตร Content Strategist ปรับสื่อสารให้เลิศ เปิดไอเดียให้ “ล้ำ”

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน องค์กรต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกระแสเทคโนโลยี การบริหารและจัดการเนื้อหาให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมาย จึงกลายเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารประจำปี 2019

admin

May 23, 2019

หลักสูตร Content Strategist

22-23 สิงหาคม 62 : ปั้นบุคลากรให้เป็น นักข่าวองค์กร เชิงกลยุทธ์ (TRAIN THE TRAINER : Corporate Journalism)

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักสื่อสารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสาร ก็เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กร เพราะทุกคนสามารถเป็นผู้นำเสนอข่าวสารได้ ถึงเวลาแล้วที่แต่ละองค์กร ควรหันมาพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะให้บุคลากร สามารถเป็น นักข่าวองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลยุทธ์ ตอบโจทย์การสื่อสารยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

admin

May 22, 2019

หลักสูตร Communication Strategist

28 สิงหาคม 62 : การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัล ปี 2020 รุ่นที่ 2 (2020 Digital Communication Campaign Management)

สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ผนวกกับ กระแสสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม นักสื่อสารจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัล ปี 2020 จึงได้พัฒนาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการแผนการสื่อสารดิจิทัลให้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถบรรลุเป้าหมายการสื่อสารขององค์กรได้เป็นอย่างดีที่สุด

admin

May 21, 2019

หลักสูตร สิงหาคม 2562

29 สิงหาคม 62 : การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล (Niche Communication in Digital Age)

ข้อมูลและสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีลักษณะแยกย่อยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แตกต่างกันไปทำให้นักสื่อสารจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ วางแผน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงหลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล จะช่วยให้การบริหารสื่อสารใน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ได้ผลสูงสุด

admin

May 21, 2019

TRACK RECORD

150

training courses and more are provided.

10,000

executives and more attended.

150

authorized speakers or delegates and more from leading Thai and World organization

Free Webinar : สัมมนาฟรี

เทคนิคสร้างแบรนด์ให้จำ ต้องทำให้มีเอกลักษณ์ (Identity Power)

เทคเทคนิคสร้างแบรนด์ให้จำ ต้องทำให้มีเอกลักษณ์ (Identity Power) กับ ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสื่อสาร

ข่าวและบทความน่าสนใจ

Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

admin

February 25, 2021

กลุ่มหลักสูตรจำแนกตามเนื้อหาการเรียนรู้

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

การวิเคราะห์ผู้บริโภค

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

กลยุทธ์การสื่อสาร

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

การสื่อสารดิจิทัล

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

การสื่อสารเชิงจิตวิทยา

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

การสื่อสารการตลาด

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

การสร้างสรรค์เนื้อหา

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

สื่อมวลชนสัมพันธ์

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาถ้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ในเครือบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536
โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418
Line @aprtraining
อีเมล admin@aprtraining.com

Message us