ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ…