เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ ทุกองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางและผลักดันตนเอง ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ แต่อุปสรรคหนึ่งที่สร้างความถดถอยต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ความขัดแย้ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กร อ่านต่อ…