เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาและสาระ สามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจและจบท้ายได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ภาวะความกดดันในสถานการณ์

อ่านต่อ…

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
ประเด็นเนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

อ่านต่อ…

ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน (How to deal with the media)

สื่อมวลชน ในฐานะสื่อกลางผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรธุรกิจหรือบุคคลไปยังกลุ่มสาธารณชนต่างๆ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเอง ต่างมีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยอยู่แล้ว ผู้บริหารและนักสื่อสารองค์กรธุรกิจเอง ต่างก็มีความต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรเช่นกัน อ่านต่อ…

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

เรียนรู้ และเข้าใจตนเอง และผู้อื่น ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความคิดและนิสัย
เรียนรู้เทคนิค บริหารความสัมพันธ์และบริหารบุคคล ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง
เสริมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ (Personality and Image Extreme Makeover for Executives)

Your word tells me a story but your body tells me the whole story.
“คำพูดบอกแค่เพียงเรื่องราว แต่ภาษาร่างกายบอกเล่าทุกรายละเอียด”
ร้อยละ 55 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย
ร้อยละ 33 ของคนเราสื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่คนเราใช้สื่อสารผ่านคำพูดหรือถ้อยคำ
ทำอย่างไร… จึงจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ อ่านต่อ…

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ ทุกองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางและผลักดันตนเอง ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ แต่อุปสรรคหนึ่งที่สร้างความถดถอยต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ความขัดแย้ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กร อ่านต่อ…