30 พฤศจิกายน 2560 : เทคนิคบริหาร Content ให้ “ดัง” ปี 2018 (Content Strategy, Engagement, Management)

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน องค์กรต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกระแสเทคโนโลยี
การบริหารและจัดการเนื้อหาให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมาย
จึงกลายเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารประจำปี 2018 อ่านต่อ…

4-6 กรกฎาคม 2560 : เทคนิคการเขียน 4.0 (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก
เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน
เทคนิคการเขียนสุนทรพจน์ เขียน Profile บุคคลสำหรับนักสื่อสาร
พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher มืออาชีพ อ่านต่อ…

4-6 กรกฎาคม 2560 : เทคนิคการคิดประเด็น สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Management : Strategy, Design and Execution)

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
 นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น 
เพื่อสร้างสรรค์ “ประเด็น” ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ
 เพื่อปลุกกระแสสังคมด้วย “กิจกรรมเชิงกลยุทธ์” สร้างสรรค์และปั้นแบรนด์ให้โดดเด่น
เพื่อ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมายว่า องค์กรหรือสินค้านั้น “แตกต่าง” อย่างมีสไตล์ อ่านต่อ…

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาและสาระ สามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจและจบท้ายได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ภาวะความกดดันในสถานการณ์

อ่านต่อ…

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
ประเด็นเนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

อ่านต่อ…

12-13 ตุลาคม 2559 : ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 3+4+5 (Communication Trend 3+4+5)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารการตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากการพัฒนาและเติบโตด้านเทคโนโลยีต่างๆ ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ ทั้ง การประชาสัมพันธ์ยุค 3.0 การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 กลยุทธ์การตลาด 5.0 รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เรียนรู้วิธีการจัดการปัจเจกบุคคล และบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด อ่านต่อ…