ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และรายล้อมด้วยโรงแรมระดับ 4–5 ดาว ทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงสะดวกสบายด้วยทางรถยนต์หรือระบบขนส่งมวลชน อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทางและรถยนต์ โดยใช้เวลาเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยทางด่วนเพียง 45 นาที หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมต่อมายังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ธนาคาร ไปรษณีย์ เอทีเอ็ม ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ร้านหนังสือ ร้านขายยา เป็นต้น

qsncc-map1

qsncc-map2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.