ที่อยู่สำนักงานและแผนที่

ที่อยู่ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา เอพีอาร์
map-waveplace

APR Training 

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
ชั้น 17 เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ
เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +662 106 7796
โทรสาร +662 575 2418

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

map-headofficeบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี 11000

โทรศัพท์ 02.575.2415-7
โทรสาร 02.575.2418


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.